4  պատճառ` հրաժարվելու ամսագրերում հայտարարություն տվող անհատ-վարպետներից


Կարծիք է ստեղծվել, թե կենցաղային տեխնիկայի վերանորոգման համար հրավիրված անհատ-վարպետներն ավելի արագ և էժան կկատարեն այդ գործը: Բաց իրականում դա այդպես չէ:

 

  1.  Նախ, անհատ վարպետները շատ հաճախ գործիքները կպահանջեն Ձեզանից:
  2.  Սպասարկման կենտրոնում գները նախօրոք սահմանված են և դրանց մասին տեղեկությունը հասանելի է բոլորին:
  3.  Սպասարկման կենտրոնը երաշխիք է տրամադրում կատարված աշխատանքի համար:
  4.  Սպասարկման կենտրոնի մասնագետները միշտ վերապատրաստվում են: